Sagraments

BAPTISME

PARRÒQUIA DIES HORA IDIOMA
SANT PERE

1er DIUMENGE DE MES

 

17:30h CATALÀ

3er DIUMENGE DE MES

 

17:30h CASTELLÀ
P. SANG

2n DIUMENGE DE MES

 

17:30h CASTELLÀ

4rt DIUMENGE DE MES   

 

17:30h CATALÀ

 

 

 

MATRIMONI

PARRÒQUIA HORARI

SANT PERE I PURÍSSIMA SANG

 

HORARI A CONCRETAR AL DESPATX PARROQUIAL

SANTUARI DE MISERICÒRDIA

 

HORARI A CONCRETAR AL MATEIX SANTUARI

 

PERDÓ - CONFESSIONS

PARRÒQUIA HORA

SANT PERE

 

SEMPPRE 30 MINUTS ABANS DE LA CELEBRACIÓ.

PREGUNTAR A LA SAGRISTIA.

P.SANG

 

 

UNCIÓ DELS MAMALTS - URGÈNCIA

TRUCAR ALS TELÈFONS:

977 341 635

977 343 125