MES DE MARIA I FINAL DE CURS

02.06.2013 10:40
 
En el mes de maig, la catequesi de les nostres parròquies vam fer la celebració del Mes de Maria, on els infants oferiren a Santa Maria: cants, pregàries i flors a la nostra Mare del Cel.
 
El passats dia 22, 23, 25, 27 i 30 de maig, les nostres parròquies finalitzaren el curs de catequesi de comunió i confirmació, tan d’infants com d’adolescents. I ho vam celebrar amb gran alegria perquè foren molts els que en aquest curs van celebrar la etapa d’iniciació cristiana amb la primera comunió. D’altres el pròxim any ens retrobarem al segon curs i, també alguns que continuaran iniciant el primer curs de catequesi de confirmació per a infants, i els altres continuaran cursant els 3 anys de la catequesi després de la comunió, i els adolescents continuaran preparant-se per a la confirmació.