ESTADÍSTICA COMPARATIVA

25.01.2014 12:37
 
Estadístiques comparatives. Complement.
Parròquies de sant Pere i Pma. Sang.
Prioral sant Pere.            
                                Any 2003.                       2012                   2013
Baptismes:                      75                            68                      71
Casaments:
  Santuari:                        107                          46                       32
  Prioral:                            67                           22                      15
Enterraments:                 80                           74                       33
Confirmacions:           -------------                      27                       21
 
Parròquia de la Pma. Sang
                                Any 2003                          2012                 2013
Baptismes                        108                              49                      40
Matrimonis                         24                              2                        2
Enterraments                     138                          114                        95
Confirmacions                    40 (any 2005)            -------                    ------
 
Cadascú  pot fer la seva interpretació.  Una major consciència cristiana, i per tant els sagraments es demanen i es celebren amb  coherència amb la  fe, sense pressions sociològiques.
Una desvaloració del fet religiós.
Una igualació a la baixa: “És igual fer-ho o no fer-ho”; “totes les religions són iguals”
Segurament que existeixen més causes. Caldrà repensar i actuar.  
 
 
Mn. Creu Sàiz
Rector