ESTADÍSTICA PARROQUIAL DE L’ANY 2013

04.01.2014 00:36

A l’acabament de l’any civil les parròquies de Sant Pere i de la Pma. Sang donen a conèixer el moviment parroquial referent als baptismes, matrimonis, confirmacions i enterraments.  Sota dels números freds de les estadístiques hi ha persones, famílies i comunitats. Tota una labor pastoral d’atenció a les famílies i a les persones. Donem gràcies a Déu
PARRÒQUIAPRIORAL DE SANT PERE
 
                           ANY  2012.                              ANY 2013
Baptismes:                 68                              71
Casaments:
  - Santuari:               46                              32
   -Prioral:                  22                              15
Confirmacions:          27                              21
Enterraments:          74                               33
 
PARRÒQUIADE LA PMA.  SANG                       
 
                          ANY 2012                                   ANY 2013      
Baptismes:             49                                    40
Casaments:            2                                       2
Confirmacions:      _                                       2
Enterraments:      114                                   95