Pastoral de la Salut

 

Què fem?
La pastoral de la salut és el servei que la parròquia posa a disposició de les persones malaltes i d’edat avançada per acompanyar-los en les seves necessitats espirituals. Juntament amb la Legió de Maria visiten els malalts i ancians, escolten, acompanyen i porten la Comunió, perquè puguin participar juntament amb la comunitat cristiana que es reuneix el Diumenge a la parròquia.
 
Responsable: Poseu-vos en contacte amb els mossens a la sagristia abans o després de les misses o al telèfon següents: 977 34 16 35 o 977 34 31 25.
 
Atenció al domicili
 
Sempre que es demani i amb la freqüència que s’acordi, els voluntaris o els mossens s’adrecen al domicili particular.
 
Atenció a residències i hospital
 
L’atenció a les residències és possible d’acord amb la mateixa residència o amb la persona o família interessada a rebre els sagraments.
 
A l’HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, hi ha el servei d’atenció espiritual 24hores que tot avisant a l’infermera o auxiliars de planta truquen al prevere responsable per l’atenció deguda. Hi ha un espai per fer pregària a la planta baixa amb el nom de SALA MULTICONFESSIONAL, i cada dissabte a les 18h es celebra l’Eucaristia dominical.
 
Responsable: Mn. Jordi Sánchez-Pellicer