Legió de Maria

 

Què fem?
Portant com a bandera el nostre amor a la Verge Maria ens reunim cada setmana per pregar i per posar al dia i preparar les nostres activitats fetes com a membres del grup. Són visites als malalts i als geriàtrics, participació en tots els actes de la nostra parròquia, col·laboració a les necessitats de la parròquia i amb altres grups posant sempre per endavant el nom de Maria.
 
PRIORAL DE SANT PERE APÒSTOL
 
Grup Verge de Núria de la Legió de Maria.
 
On estem? Ens reunim a la sala Núria de la Casa de l’Abadia.
 
Com jo puc col·laborar? Si algú vol formar part del nostre grup ens pot venir a veure a les nostres reunions, els dimarts a les 5 de la tarda al carrer de l’Abadia, núm. 2.
 
PURÍSSIMA SANG
 
Grup Verge del Roser de la Legió de Maria
 
On estem? Ens reunim a la sala de la Casa de la Parròquia del c/ del Roser, 44.
 
Com jo puc col·laborar? Si algú vol formar part del nostre grup ens pot venir a veure a les nostres reunions, els dilluns a les 4 de la tarda al carrer del c/ del Roser, 44.