Equip de Litúrgia

Què fem?

L’equip de Litúrgia està format per diverses persones de les nostres parròquies que al llarg de l’any preparen les diverses celebracions importants que es realitzen a les nostres parròquies i l’organització de les diverses tasques dins de la litúrgia i celebracions dominicals al llarg de l’any.
 
Dins de la Litúrgia hi ha diverses tasques que es duen a terme:
-       monitors
-       lectors
-       cantors
-       organistes
-       guitarristes
-       servidors de la comunió
-       escolans