Acolliment de les famílies pel Baptisme

Què fem?
L'Acolliment de les famílies pel Baptisme és un grup de famílies de les nostres parròquies, que s'encarreguen de preparar les reunions i trobades amb els pares que han de batejar a un/a fill/a. Aquestes reunions són mensuals. Hi ha una primera trobada amb les famílies encarregades i una segona trobada amb els mossens per preparar la celebració del Baptisme.